ASBS.cz

Vstoupili jste na web soukromých bezpečnostních profesionálů, kteří svá odborná stanoviska hájí právě na plénu sobě rovných odborníků. Jsme ve svém oboru řemeslníky, kteří umí vytvořit bezpečnostní opatření i z mála, ale dokáží aplikovat i ty nejsložitější bezpečnostní informační technologie. Vše zákonně, ekonomicky a velmi fundovaně, podle přání a finančních možností zákazníka.

Korektnost a profesionality našich firem se neprokazuje nesmyslnými certifikáty o jakýchsi schopnostech, ale více jak dvacetiletou poctivou prací a existencí našich firem na bezpečnostním trhu. Nejen v komerčním bezpečnostním společenstvu si naše asociace vybojovala prioritní postavení. Jde též o postavení v „koláči“ bezpečnosti, na kterém se etablují především státní mocenské složky. I zde jsme respektovanou asociací s tvořivou prací na rozvoji vysokoškolského vzdělávání bezpečnostního oboru, tvorby pracovních pozic, ale i na legislativních procesech tvorby zákonů. Naše názory jsou zajímavé pro televizní i rozhlasová vysílání a tisková podání. Jsme respektovanou autoritou.

Přistupujte proto k informacím o našich členech a službách i vy seriozně. Zanechte televizní a filmové představy ve virtuálním světě a přijdte se s našimi profesionály poradit o bezpečnostních systémech a opatřeních, o možnosti zákonného získávání informací a důkazů pro své úřední, soudní jednání a o technických metodách zabezpečení svých majetků. Soukromá bezpečnost je tvořena na jiných principech a zákonech než policejní sbory. Těšíme se na Vás

Prezident JUDr. Jiří Kameník

Aktuálně

Zdroj dynamické sekce: Novinky (Rubrika)