Stanovy společnosti

Preambule 

Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky, z.s, (dále jen asociace nebo spolek) je samosprávnou, výběrovou, stavovskou organizací, otevřenou všem členům, působících v oborech  ochrany osob a majetku, službách soukromých detektivů a technických bezpečnostních služeb, jakož i v oborech přímo souvisejících. Asociace navazuje a dále rozvíjí a prohlubuje poznávací činnost v oboru soukromé bezpečnosti. 

Celý dokument je k nalezení zde