OP LZZ projekt

Název projektu: Vzdělávání členů ASBS
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/52.00041

Realizace tohoto projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU, ESF, OP LZZ a státního rozpočtu byla zahájena ke dni 1. ledna 2011.

V této záložce najdete po celou dobu trvání projektu aktuální informace o průběhu projektu a plánovaných a realizovaných školeních.

Dne 21. 02. 2011 bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích a doprovodných služeb pro projekt „Vzdělávání členů ASBS“. Lhůta pro podávání nabídek trvá do 11. 03. 2011 12:00. Podrobnější informace jsou uvedeny v přiložených Zadávacích dokumentacích.

logo-esf.jpeg