Prezidium

Prezident
JUDr. Jiří Kameník
CENSUS Securitas s.r.o.
Roháčova ul 188/37
130 00 Praha 3
+420 602 304 442
cenzus(zavin)volny.cz
1. viceprezident
Petr Petřík, DiS.
Cobra Security s.r.o.
Volyňská 157
386 01 Strakonice
+420 602 463 655
petrik(zavin)cobrasecurity.cz
Viceprezident pro technické záležitosti
David Vlček
Cobra Security s.r.o.
Volyňská 157
386 01 Strakonice
+420 608 978 347
vlcek(zavin)cobrasecurity.cz
Viceprezident pro členskou základnu
Jan Světlík MBA
LARN Brno spol. s.r.o.
Všetičkova 31
602 00 Brno
+420 737 241 955
svetlikjan(zavin)larn.cz