2. kolo přijímacího řízení na UTB ve Zlíně

Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně pořádá 2. kolo přijímacího řízení na Fakultě aplikované informatiky oboru Inženýrská informatika.

přijímací_řízení_na_UTB.jpg