Aktualizace kontaktů Orgánů asociace

Aktualizace kontaktů Orgánů asociace, přesněji Prezidium, Představenstvo a Kontrolní a etická komise.

asbs1.jpg