Bezpečnostní technologie, systémy a management – odborná publikace UTB ve Zlíně

nabidka_BTSM-page-001.jpgÚstav bezpečnostního inženýrství minulý rok vydal poslední díl kolektivní monografie s názvem BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE, SYSTÉMY A MANAGEMENT, kterým chce zaplnit mezeru na trhu odborné literatury v oblasti ochrany majetku. Nyní nabízí kompletní soubor těchto pěti publikací.

„Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás a Vaši firmu oslovit v tomto předvánočním čase s nabídkou odborné literatury. Z důvodu absence odborných publikací v oblasti ochrany majetku (poslední publikace Křeček, Stanislav. Příručka zabezpečovací techniky vyšla v roce 2006) došlo na Ústavu bezpečnostního inženýrství UTB ve Zlíně v roce 2011 k započetí úsilí v zaplnění této mezery prostřednictvím vydání 1. dílu kolektivní monografie Bezpečnostní technologie, systémy a management. Vloni jsme naše úsilí završili vydáním 5. dílu. Nyní si Vám dovolujeme soubor těchto pěti publikací nabídnout.

Pentalogie je cenná především jako celek, protože pokrývá 25 odborných oblastí, včetně klíčových témat poplachových zabezpečovacích systémů, kamerových systémů, elektrické požární signalizace a systémů pro kontrolu vstupu. Podle zájmu lze objednat jednotlivé díly samostatně. V případě objednání všech pěti dílů nabízíme zvýhodněnou cenu. Bližší informace naleznete v přiloženém informačním letáku nebo na webu pentalogie www.knihy-btsm.utb.cz.“

Luděk Lukáš
Ústav bezpečnostního inženýrství
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Dokumenty v příloze