Dopis pro ministerstva ČR

Vážený pane ministře, 

jak vyplynulo z jednání RSHD v oblasti minimální mzdy pro další období, bude o její výši rozhodovat vláda, jejíž jste členem. Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme požádat, jestli byste mohl při svém rozhodování uvážit i argumenty, které si Vám dovolujeme předložit.

  1. V ČR je 8 stupňů minimální zaručené mzdy, která je ještě přepočítávána dle týdenního pracovního úvazku. Navýšení minimální mzdy je spojeno vždy s vyšším navýšením ostatních stupňů minimální zaručené mzdy. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb jsou zaměstnáváni v 99 % ve 2. stupni zaručené minimální 
    mzdy a většinou pracují v nepřetržitém režimu, takže jejich hodinová mzda je o dost vyšší než základní sazba v příslušném stupni.
  2. 40 – 50 % trhu soukromých bezpečnostních služeb tvoří služby zadávané veřejným sektorem – státní a veřejná správa – a ceny v těchto oblastech nestoupají, naopak klesají. Konečně i úřad vlády nakupuje služby ostrahy za ceny pod 50 Kč bez DPH za hodinu služby. Tato praxe následně verifikuje tento postup i pro soukromý sektor.

V příloze si dovolujeme zaslat dva materiály, kdy první ukazuje reálné mzdové náklady spojené s vyplácením mzdy v příslušném mzdovém stupni a stanovisko k odpovídající ceně za tuto službu. Myslím, že se sám můžete přesvědčit, za kolik nakupuje Vaše ministerstvo a Vámi podřízené organizace služby ostrahy. Druhý materiál ukazuje na reálný „zánik“ pracovních míst v oblasti soukromých bezpečnostních služeb za poslední období a výhled pro případ, že dojde k dalšímu navýšení výše minimálních zaručených mezd, aniž by – jako dosud veřejní zadavatelé reagovali patřičným navýšením cen. Dovolujeme si Vás tímto požádat, abyste se Vahou své autority zasadil o to, že bude-li navýšena minimální mzda a ostatní stupně minimální zaručené mzdy, dojde k odpovídajícímu navýšení – a narovnání – cen, za které služby fyzické ostrahy nakupují organizace podřízené Vašemu ministerstvu. Druhou možností jak situaci řešit, je zvážit zavedení po omezenou dobu 4 - 6 let cenové regulace dle zákona č.526/1990 Sb. o cenách, v platném znění – vyhlášením minimálních cen za hodinu služby fyzické ostrahy. Domníváme se, a je možno i doložit z přiložených analýz, že pouhé zvýšení částek jednotlivých stupňů minimálních zaručených mezd bez souvisejícího odpovídajícího navýšení cen nepovede ke zvýšení příjmů většiny zaměstnanců, ale povede pouze k dalšímu posílení šedého a černého zaměstnávání v této oblasti a snížení konkurenceschopnosti subjektů, které budou novou legislativu respektovat.

S poděkováním za Vaši vstřícnost

Přílohy zmíněné v dopisu