Poděkování držitele ceny ASBS za nejlepší bakalářskou práci

Asociace soukromých bezpečnostních služeb obdržela prostřednictvím osoby jejího prezidenta, JUDr. Jiřího Kameníka, děkovný dopis od absolventa Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně za udělení ceny ASBS pro nejlepší bakalářskou práci.

bakalářská_práce.jpg