Směrnice č. 2 – Příspěvkový řád

Tato směrnice stanovuje výši, frekvenci a způsob úhrady členských příspěvků. Vstupní poplatek je jednorázová platba za vstup do asociace. Členský poplatek je opakující se platba a její frekvence je měsíční.

Vstupní poplatek

profesní sdružení (živnostenské společenstvo) 10 000 Kč
člen 1 000 Kč

Členský měsíční poplatek

obrat do 1 milionu za rok 500 Kč měsíčně
obrat do 10 milionů za rok 1 000 Kč měsíčně
obrat do 20 milionů za rok 1 500 Kč měsíčně
obrat do 30 milionů za rok 2 000 Kč měsíčně
obrat do 50 milionů za rok 3 000 Kč měsíčně
obrat do 100 milionů za rok 4 000 Kč měsíčně
obrat nad 10 milionů za rok 5 000 Kč měsíčně

Úhrada členských poplatků

U profesního sdružení hradí vstupní a členské poplatky profesní sdružení. Členové individuální a zájemci o členství hradí vstupní a členské poplatky přímo na účet spolku, každý sám za sebe.

Příspěvek je stanoven dle obratu právnické nebo fyzické osoby, která je členem asociace. Vždy je určující roční obrat za předcházející kalendářní rok. Do 15. ledna každého roku musí člen asociace vyplnit na stránkách asociace (www.asbs.cz) “Dotazník členů”. Na základě tohoto dotazníku do konce ledna obdrží každý člen předpis o výši členských příspěvků na celý kalendářní rok. Členský příspěvek se hradí měsíčně a nebo ročně dopředu na daný rok.

Výpočet výše měsíčního členského poplatku u nově vzniklých firem vychází z předpokládané výše ročního obratu.

Zájemci o členství ve spolku vyplývá povinnost před projednáváním jeho přihlášky za řádného člena spolku mít uhrazen vstupní poplatek.

Projednáno a schváleno představenstvem spolku dne 21. března 2018 s  platností a účinností od 1. dubna 2018.

JUDr. Jiří Kameník v.r.
prezident