Směrnice č. 7 - Vyznamenání členů ASBS ČR

Asociace soukromých bezpečnostních služeb ČR z.s., jako samosprávná, výběrová a stavovská organizace, vyznamenává své členy za aktivní a iniciativní přístup, dělnou činnost ve spolku, jejich pobočkách nebo v orgánech, na základě návrhů jejich členů, níže uvedenými vyznamenáními.

1. čestný president ASBS ČR

 • vyznamenání je udělováno presidentům, kteří se velkou měrou zasloužili o rozvoj asociace. Vyznamenání je udělováno po ukončení jejich funkčního období na návrh člena  ASBS ČR 
 • návrh je schvalován nadpoloviční většinou členů představenstva
 • čestný president má právo účasti na zasedáních orgánů asociace s hlasem poradním

2. čestný člen ASBS ČR

 • vyznamenání je udělováno členům asociace, a to po ukončení jejich členství na návrh člena asociace nebo nečlenům na návrh člena představenstva asociace
 • důvodem pro udělení je aktivní, dlouhodobá činnost ve prospěch asociace
 • návrh je schvalován nadpoloviční většinou přítomných členů představenstva
 • čestný člen  má právo účasti na zasedáních  asociace, bez hlasovacího práva

Pozn. Vyznamenání jsou udělována písemnou formou, na graficky zpracovaném listu formátu A-4

3. Vyznamenání Zlatý odznak

 • je  udělován za aktívní činnost a přínos pro asociaci členům asociace a nečlenům na návrh člena představenstva ASBS ČR
 • jeho udělení může být v souběhu  s ostatními vyznamenáními
 • návrh je schvalován nadpoloviční většinou přítomných členů představenstva

Pozn. Vyznamenání je v provedení stříbra s celkovým pozlacením, určen pro viditelné nošení s písemným oprávněním o udělení

4.) Vyznamenání Zlatý odznak s diamantem

 • je udělován za mimořádnou práci a trvalé aktívní činnost ve prospěch asociace členům asociace a nečlenům na návrh člena představenstva ASBS ČR 
 • podmínkou jeho udělení je vyznamenání již Zlatým odznakem
 • jeho udělení může být v souběhu s ostatními vyznamenáními
 • návrh je schvalován nadpoloviční většinou přítomných členů představenstva

Pozn. Vyznamenání je v provedení stříbra s celkovým pozlacením a vloženým diamantem, určen pro viditelné nošení s písemným oprávněním o udělení a certifikátem o pravosti šperku

5. Odnětí vyznamenání

 • vyznamenání může být odňato vyznamenanému, který hrubým způsobem poškozuje zejména dobré jméno spolku nebo jejich orgánů
 • odnětí schvaluje nadpoloviční většinou přítomných členů představenstva spolku 

Představenstvo spolku je v souladu se stanovami oprávněno rozšířit navrhovaná vyznamenání. Vyznamenání jsou předávána osobně, zejména na zasedáních představenstva a při slavnostních příležitostech konaných spolkem. S udělenými vyznamenáními, nebo s jejími návrhy, seznámí představenstvo sněm firem a zajistí jejich zveřejnění na www stránkách spolku.

Projednáno a schváleno představenstvem spolku dne 21.9.2015 s  platností a účinností od 2.9.2015.

JUDr. Jiří Kameník v.r.
prezident

Dokumenty v příloze

.