Vyznamenání

Vyznamenání.jpg

Držitelé vyznamenání ZLATÝ ODZNAK a DIAMANTOVÝ ODZNAK.

ZLATÝ ODZNAK (10 let) DIAMANTOVÝ ODZNAK (15 let)
Milan Soukup Milan Soukup
Vlastimil Klajbl Vlastimil Klajbl
Jiří Strnad Jiří Strnad
František Dostál František Dostál
Jaroslav Štros Jaroslav Štros
JUDr. Jiří Kameník JUDr. Jiří Kameník
Miloš Světlík Miloš Světlík
JUDr. Jiří Nováček JUDr. Jiří Nováček
Petr Petřík, DiS. Petr Petřík, DiS.
Stanislav Mrázek Stanislav Mrázek
Jaroslav Štefek Jaroslav Štefek
JUDr. Josef Vyorálek JUDr. Josef Vyorálek
JUDr. Vladimír Laucký JUDr. Vladimír Laucký
Petr Kříž prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
Ing. Jiří Kindl prof. Ing. Roman Prokop, CSc.
prof. Ing. Vladimír Vašek brig. gen. prof. Ing. Rudolf Urban, CSc.
prof. Ing. Roman Prokop Michal Kuník
prof. Ing. Jaroslav Balátě DrSc JUDr. Pavel Zadražil
prof. Ing. Rudolf Urban, Csc.
David Vlček
Václav Mornštejn
Jiří Brant
Jaroslav Spolek
Hana Novotná
JUDr. Pavel Zadražil
Pavel Bláha
Jiří Zadražil
Petr Němec
Doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.
Ing. Radim Vyorálek
Jana Benešová
Ing. Aleš Beneš
Mgr. Radek Zapletal
Ing. Karel Podzimek
pplk. Dr. Habil. Ing. Pavel Foltina, Ph.D.
plk. Doc. Ing. Vladan Holcner, Ph.D.
Petr Prokopius
Antonín Havlíček
Luděk Šmejkal
Daniel Mai
Ing. Karel Plesník
Ing. Jiří Raška
Dr. Jiří Murdych
JUDr. Jaroslav Murdych
Bohumil Švácha
Dr. Milan Strnadel
Antonín Samsonek
PaedDr. Jiří Starý
Jan Růžička